O nás

TMS - Montáže s.r.o. vznikla v roce 1998 vyčleněním specializovaných služeb a montážních prací z Továrny mlýnských strojů Pardubice (TMS Pardubice). Mezi tyto služby patřily stavebně-montážní práce pro technologické celky, servisní práce na zařízeních vyrobených TMS Pardubice a.s., správa bytového fondu (správa majetku), výroba a dodávka tepla včetně TUV pro lokality Pardubice, Holice a Černá za Bory. V průběhu roku 2000 byly tyto služby kromě výroby a dodávky tepla a TUV převedeny do sesterské společnosti T-MONT s.r.o.